...................

అందుబాటులొ ఉన్న సీట్లు


సి నం. కోర్సులు లభించు సీట్లు
1 మెకానికల్ (DME) 120
2 ఎలక్ట్రికల్ (DEEE) 120
3 సివిల్(DCE) 60
4 ఎలక్ట్రానిక్స్(DECE) 60
5 ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ & మెషిన్ లెర్నింగ్ 60
6 కంప్యూటర్స్ (DCME) 60