2020-21 విద్యా సంవత్సరానికి సీటు కొరకు నేరుగా లేదా ఫోన్ ద్యారా సంప్రదించగలరు.

క్రమ నం. కోర్సులు లభించు సీట్లు
1 మెకానికల్ (DME) 120
2 ఎలక్ట్రికల్ (DEEE) 60
3 సివిల్(DCE) 60
4 ఎలక్ట్రానిక్స్(DECE) 60
5 ఆటోమొబైల్ (DAE) 60
6 కంప్యూటర్స్ (DCME) 60

పాలిటెక్నీక్ ప్రత్యేకతలు